BŁĄD APLIKACJI (#23.1, Server is running in --secure-auth mode, but 'hermes_po'@'217.173.198.41' has a password in the old format; please change the password to the new format)
Wiadomości Uczelniane - Politechnika Opolska
Strona główna
BŁĄD BAZY DANYCH
Uczelniany Ośrodek Informatyczny :: Projekt graficzny: Lucyna Sterniuk-Gronek (Dział Promocji i Kultury)
Pracownicy UOI (pomoc, kontakt) nie odpowiadają za treść informacji zamieszczanych na stronie
Odpowiedzialne za to są jednostki organizacyjne PO